MANAGEMENT DEVELOPMENT/TRAININGEN

Vragen? Neem contact met ons op.

PERSOONLIJKE GROEI VAN MANAGERS

Til uw (management) teams naar een hoger niveau. Everyone is a company star in the ‘right’ position

 • Leiderschap assessment (45 minuten)

 • Selectie en/of ontwikkeling

 • Uitslag in een management competentiewiel

 • Uitslag in een management competentiewiel

 • Inzicht in drie leiderschapsstijlen en 21 drijfveren

Leidinggeven en management is onlosmakelijk verbonden met veranderen en professionaliseren, waarbij de complexere omgeving steeds lastiger door één leider is te overzien. Dit vraagt om een vorm van leiderschap en bedrijfscultuur waarin de verantwoordelijkheden lager worden gelegd, maar de leider wel de doelen formuleert en zorgt voor focus.  Het draait om het nemen van verantwoordelijkheid. Cultuur verwijst naar de manier waarop we met elkaar omgaan, verplichtingen nakomen, samenwerken en elkaar steunen.  De rol van de leider is steeds meer het steunen van werknemers en het stimuleren door op te treden als coach die interesse heeft in zijn mensen: regelmatig het gesprek aangaan, ideeën en behoeften van de medewerker serieus nemen en zelf het goede voorbeeld geven. In plaats van de nadruk te leggen op allerlei plannen maken en sturen, verschuift de nadruk naar meer luisteren, coachen en verbinding maken. Verder vraagt leiderschap om moed om de status quo uit te dagen en de goede beslissingen te nemen. Leiders spelen een cruciale rol bij het handhaven van kwaliteitsnormen en het ondersteunen van hun teamleden.  De kern van hun leiderschapsstijl moet zowel een mens- als doelgerichte aanpak zijn die samenwerking binnen de organisatie bevordert. Zo bouwen wij samen aan een krachtige en hernieuwde stijl van leidinggeven.

Inzicht: Verborgen drijfveren en ontwikkelpotentieel
Voordat het trainingsprogramma wordt gestart, brengen wij (verborgen) talenten, drijfveren en gedragsstijl van de deelnemers in kaart. Deze zogenaamde 0-meting zorgt voor een diepgaander inzicht waar de kracht en ontwikkelpunten van elke deelnemer liggen en hierop wordt in het trainingsprogramma ingespeeld.

Uniek: Praktijkgericht, eigen stijl versterken, veel oefenen
Deen stelt op basis van uw wensen en de geconstateerde ontwikkelpunten in de 0-metingen een maatwerk programma op. Deze kent naast het overbrengen van kennis en inzichten ook een duidelijk praktisch programma. Uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en eigen stijl omdat dat meer loont dan focussen op wat men niet kan. De manager van nu blijft namelijk dicht bij zichzelf om te kunnen handelen vanuit authenticiteit, maar kan daarnaast werken aan de ontwikkeling van inzichten en vaardigheden om zo zijn stijl en vaardigheidsrepertoire te verbreden en aan te laten sluiten bij de gewenste stijl.  Op een aantal punten moet een leidinggevende echter ook voldoende vaardig zijn, ook al liggen die punten iemand van nature minder. Daar gaan we dan uiteraard ook mee aan de slag. De nadruk ligt op gewenst gedrag eigen maken, door herhaaldelijk te oefenen. Om dit mogelijk te maken werken we in kleine groepen. Aanvullende coaching tussentijds en na afloop is mogelijk.

Resultaat: een sterkere organisatie
Onze MD trajecten dragen bij aan het ontdekken en benutten van de talenten van mensen, zodat de kracht van de gehele onderneming wordt versterkt. Ook wordt de teamgeest en gewenste bedrijfscultuur versterkt.

WAAROM IS HET BELANGRIJK DEZE TRAJECTEN TE BIEDEN?

GEKWALIFICEERDE LEIDINGEVENDEN

In de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de organisatie kan beschikken over gekwalificeerde leidinggevenden. In een markt waarin het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde managers te rekruteren, is het lucratief om interne kandidaten op te leiden en door te laten stromen.

POTENTIALS BINNENHALEN

In de tweede plaats is een Management Development traject een wervend instrument om “potentials” binnen te kunnen halen. 

ONZE AANPAK

1. Analyse gewenste situatie

Allereerst worden de markt en organisatie geanalyseerd om de situatie en context in kaart te brengen, te weten de huidige en gewenste situatie op de volgende punten:

Op basis van de uitkomsten wordt helder waar de speerpunten in het programma moeten komen te liggen. Deen vraagt door zodat verborgen dynamieken in de organisatie duidelijk worden die het behalen van resultaten kunnen helpen of blokkeren, zodat wij tezamen reëele doelen kunnen stellen die de organisatie verder helpen.

2. Advies & implementatiefase

Deen Management Development stelt vervolgens een maatwerkprogramma op. Uitgangspunt is dat er wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten omdat dat meer loont dan focussen op wat men niet kan. Op een aantal punten zul je echter als leidinggevende toch voldoende vaardig moeten zijn, ook al liggen die je van nature minder. Daar gaan we dan uiteraard ook mee aan de slag. De nadruk ligt op gewenst gedrag eigen maken, waarbij wij zorgen voor een directe link met werkpraktijk.

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het maatwerkprogramma:

 • Betrokkenheid en een actieve rol van de leiding en/of andere sleutelfiguren in de organisatie om te zorgen dat het traject wordt gesteund en ingebed in de organisatie
 • Inzichtgevende ontwikkelassessments, waarin deelnemers worden uitgedaagd om hun talenten te verkennen. Deelnemers en organisatie bepalen leerdoelen laten zodat deelnemers en de leiding zich betrokken bij en eigenaar voelen van het leerproces
 • Leren in projecten binnen het werk met feedback van ervaren interne collega’s en professionals van DEEN Management Development (zowel op individueel als groepsniveau)
 • Gerichte trainingen en coaching, zoals resultaatgericht en samenbindend leiderschap, gesprekstechnieken en samenwerken. Wij zorgen voor een directe link met het werk, zodat het geleerde direct toepasbaar is en geen theorie blijft. De training kan meer praktisch en skillsgericht worden ingevuld, of meer verdiepend op inzicht in eigen persoonlijke stijl als leider in relatie tot strategische (verander)opgaven.
 • Aanvullende managementcoaching
 • Regelmatige tussentijdse evaluaties om waar nodig bij te sturen en het traject blijvend aan te sluiten bij de actualiteit

3. Realisatie & verankering

De doelstelling van een Management Development (MD) traject is, in lijn met de strategische doelen en opgaven van de organisatie, managers (in spé) op een hoger plan te krijgen. Daartoe ontwikkelt DEEN maatwerktrajecten in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

 • Ontdekken en benutten van de talenten van mensen versterken de kracht van de gehele onderneming. Organisaties moeten immers steeds sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt, waarbij het volgen van de ontwikkelingen vaak niet meer voldoende is.
 • Er wordt steeds meer verlangd van zowel medewerkers als managers: niet alleen het volgen van instructies, maar ook het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen binnen de, door de organisatie vastgestelde strategie en kaders.
 • Wat is de strategie van de organisatie?
 • Welke competenties zijn in de toekomst van belang, teneinde de organisatiedoelstellingen te behalen?

NIEUWSGIERIG? NEEM CONTACT OP

Benieuwd hoe u talenten kunt ontwikkelen door middel van resultaatgerichte trainingen? Het is tijd om te investeren in uzelf en/of uw organisatie om mee te groeien conform de markteisen van nu. Deen legt u graag uit wat Management Development daadwerkelijk voor u en/of uw organisatie kan betekenen. Graag maken wij tijd vrij voor een oriënterende afspraak bij uw organisatie of heten u welkom op onze vestiging. Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Download brochure

Download hier onze laatste brochure.

Contact voor advies

010 – 477 02 88

Voorbeeld rapport

Nieuwsgierig hoe een rapport eruit ziet?

WAAROM COMPANYSTARS?

80+ jaar ervaring
Ervaren assessment psychologen
Tevreden klanten
Zelf ontwikkelde instrumenten